woensdag 10 oktober 2018

Dickinsonia

Het vroegste dier was een kledderweefsel
of: een kledder weefsel. De spatie is niet goed te zien
in de kop van het krantenartikel.
Niet voor niets, vast en zeker.
Als ik de overbodige zinnen wegstreep
ontstaat er een beeld van in den beginne:

Het vroegste dier op aarde
had geen bek, geen ogen, was
niet veel meer
dan een ronde kledder weefsel
die over de zeebodem schuifelde.

Daar, in het midden, plat en bruin:
Dickinsonia is zijn naam
– en wel degelijk een dier.
Dat zegt een team van wetenschappers
na analyse van tien versteende kledders
uit Rusland.

Neem Dickinsonia: een wezen zonder
voor- of achterkant dat waarschijnlijk
at door op zijn voedsel te gaan liggen
en het zo te absorberen.
Door als een worm steeds een segment toe te voegen
aan zijn lichaam, bleek Dickinsonia een dier.
Hij kon zich verplaatsen, al weten ze niet hoe.

Het is een diepzinnige ontdekking
die erop duidt dat het leven al heel vroeg
voorgesorteerd was in dieren en planten.

Het zeeleven experimenteerde in die tijd
wild, met de merkwaardigste levensvormen.
Het bleek om een machtswisseling te gaan,
en plaatst de evolutie in een heel andere context.

Toch manen de onderzoekers tot voorzichtigheid:
het analyseren van zeer oude fossielen
is berucht,
onbetrouwbaar.

(Met dank aan: Maarten Keulemans, ‘Vroegste dier was een kledder weefsel’, in: de Volkskrant, 21/9/2018.)