Tekst & Redactie

Gert den Toom is tekstschrijver, redacteur en communicatieadviseur.

Mensen die iets voor elkaar kunnen betekenen, wil ik graag met elkaar verbinden. Als het om tekst & redactie gaat, betekent dat vaak het verhelderen van een verhaal dat ingewikkeld, niet uitgesproken of onduidelijk is. Daar ben ik goed in. Mijn eindproduct is altijd een zo duidelijk mogelijke tekst, die toegankelijk is voor een zo breed mogelijke doelgroep.

Aanbod: tekstschrijven en redigeren

Ik kan teksten schrijven en de (eind)redactie van teksten doen. De producten waaraan ik met opdrachtgevers samenwerk, kunnen boeken, brochures, webteksten, artikelen, folders en slogans zijn. Ook het redigeren van literair proza behoort tot mijn expertise.

Werkwijze: communiceren en adviseren

Communicatie is in essentie een gesprek. Daarom begin ik altijd met een persoonlijk gesprek. Met de opdrachtgever ga ik op zoek naar het doel, de doelgroep en de juiste wijze van communiceren. Wanneer ik samenwerk, blijf ik ook permanent in gesprek met de opdrachtgever, zodat er geen onaangename verrassingen komen en flexibiliteit gegarandeerd is.

Het schrijven of redigeren van teksten is vaak deel van een groter geheel (een campagne bijvoorbeeld) en er zijn vaak meerdere partijen bij betrokken. Om de kwaliteit van het eindproduct zo hoog mogelijk te maken, ben ik het liefst zo vroeg mogelijk betrokken bij het productieproces. Door mee te denken en te adviseren over de doelstellingen, de communicatiestrategie, de vormgeving en de manier van werken, kan ik van toegevoegde waarde zijn.

Opdrachtgevers: ervaring en samenwerking

In de afgelopen jaren heb ik vooral gewerkt voor organisaties in onderwijs en wetenschap. Mijn opdrachten liepen sterk uiteen. Van het schrijven van een wervende folder voor een basisschool tot het redigeren van oratie- en dissertatieteksten van wetenschappers; van het adviseren over en schrijven van webteksten voor een grafisch ontwerpbureau tot het voeren van de redactie van een brochure over een nieuwe onderwijsvorm voor een onderwijsadviesbureau.

Mijn nieuwe opdrachtgever is iemand die direct, open en informeel met mij wil spreken en een waardevolle opdracht voor me heeft. Ben jij dat? Dan werk ik graag voor je.